Rez kolok. OPD i Teorija PD 19.1.2018.

Rezultati ponovljenog kolokvija iz predmeta Teorija prava i države I. i Osnove prava i države (studij Kriminalisike) održanih 19. siječnja 2018. godine (vidi rezultate)

Odaberite jezik