Rez kolok OSDP 12.12.2017.

Rezultati I. kolokvija iz predmeta Osnove države i prava održanog 12. prosinca 2017. godine (vidi rezultate)

Odaberite jezik