Rez kolok. TPD II. i LJP 14.6.2018.

Rezultati popravnog kolokvija iz predmeta Teorija prava i države II. i LJudska prava održanih 14. lipnja 2018. godine (vidi rezultate)

Odaberite jezik