Rez KPP 2.6.2017.

Rezultati ponovljenog kolokvija iz predmeta Kazneno procesno pravo (studij Kriminalistika i sigurnosni menadžment) održanog 2. lipnja 2017. godine (vidi rezultate)

Odaberite jezik