Rez KPP na KSM 1.4.2019.

Rezultati ispita iz predmeta Kazneno procesno pravo na studiju Kriminalistika i SM održanog 1. travnja 2019. godine – na usmeni dio ispita se pozivaju studenti s brojem indeksa:

1. KPM 479/IZV;

2. KPM 307/RPL

3. KPM 463/IZV

Usmeni dio ispita održat će se u ponedjeljak, 8. travnja 2019. godine u 9:00 sati u uredu br.38.

 

Odaberite jezik