Rez Latinski j. – 1.12.2017.

Popis studenata koji su položili ispit iz predmeta Latinski jezik na predroku održanom 1. prosinca 2017. godine:

1. Brekalo, Danijela

2. Medić, Gabriela

3. Prce, Anabela.

Uvid u radove po dogovoru.

Odaberite jezik