Rez LJP 19.5.2017.

Rezultati kolokvija iz predmeta Ljudska prava (studij Pravo) održanog 19. svibnja 2017. godine (vidi rezultate)

Odaberite jezik