Rez MPP I. (5+0) 13.6.2017.

Rezultati ponovljenog kolokvija iz predmeta MPP I. (5+0) od 13. lipnja 2017. godine

  1. Jarak Dajana (2)
  2. ZOrić Danijela (2)       (2)
  3. Bratinčević Mia ()        (2) 
  4. Petrović Marko (2)      (2) 
  5. Bešlić Valentina (3)     (2) 

CIJELI ISPIT  

  1. Banožić Anamarija (2) 
  2. Brkić Jure (2, 2, 1)

NAPOMENA: Upis ocjena je u ponedjeljak u 19.6.2017. godine u 12 sati.

Odaberite jezik