Rez MPP I. i MPP II. 20. i 22.9.2017.

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta MPP I., održanog 20. rujna 2017. godine (vidi rezultate) i MPP II., održanog 22. rujna 2017. godine (vidi rezultate)

Odaberite jezik