Rez PE 22.9.2017.

Pismeni dio ispita iz predmeta Politička ekonomija održanog 22. rujna 2017. godine nije nitko položio, 

Odaberite jezik