Rez PE 8.9.2017.

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Politička ekonomija održanog 8. rujna 2017. godine 

– Ispit nije nitko položio.

Odaberite jezik