Rez prof.dr. Lasić 24.6.2017. PF Orašje

Rezultati ispita kod prof.dr. M. Lasića održanih 24. lipnja 2017. godine u Centru Pravnog fakulteta u Orašju

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

 

MPP I.

_____________________

 

MPP II.

1.      Bitunjac Vesna                                  4

2.      Osmanbegović Azra                         2

3.      Ćanić Mehmed                                  2

 

MPP (5+0)

1.      Kahrić Danira                                   3

2.      Dervišević Adnana                            2

3.      Luić Vlatka                                        2

 

 

POMORSKO I OPĆEPROMETNO PRAVO

 

1.      Demirović Haris                                2

 

 

ARBITRAŽNO PRAVO

 

1.      Junuzović Selma                               3

2.      H.Ađulović Neira                              3

3.      Salihbašić Mersiha                            3

4.      Kovačević Sabina                              2

5.      Brkić Armin (4+1)                           4

6.      Tinjić Lamija (4+1)                           3

 

 

Prof.dr.sc. Mile Lasić, v.r.

Odaberite jezik