Rez prof.dr. V. Kazazić 21.6.2019.

Rezutati ispita iz predmeta kod prof.dr. V. Kazazić održanih 21. lipnja 2019. godine u Centru PF u Orašju:

Osnove države i prava

1. Vlado Džoić – 2 

 

Međunarodno pravo i sigurnost

1. Andrea Baotić – 2

2. Danijel Vincetić – 2

3. Alika Vejzović- 2

4.Alma Purić – 2

Odaberite jezik