Rezultati razredbenog postupka 2017/2018

Rezultati razredbenog postupka za upis u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Pravo i preddiplomsklog sveučilišnog studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment u akademskoj 2017/2018 godini 

STUDIJ PRAVO

PRAVO – Rang lista studenata koji studiraju u statusu Redovitog studenta uz potporu ministarstva 

PRAVO – Rang lista studenata koji studiraju u statusu Redovitog studenta koji sam plaća studij

PRAVO – Rang lista studenata koji studiraju u status Izvanrednog studenta 

 

STUDIJ KRIMINALISTIKA I SIGURNOSNI MENADŽMENT 

KRIMINALISTIKA – Rang lista studenata koji studiraju u statusu Redovitog studenta uz potporu ministarstva 

KRIMINALISTIKA  – Rang lista studenata koji studiraju u statusu Redovitog studenta koji sam plaća studij

KRIMINALISTIKA – Rang lista studenata koji studiraju u status Izvanrednog studenta 

 

OBAVIJEST O VREMENU, NAČINU I POTREBNOJ DOKUMENTACIJI ZA UPIS (vidi opširnije)

Odaberite jezik