Rezultati razredbenog postupka 2018.

Rezultati razredbenog postupka za upis u I. godinu studija u akademskoj 2018./2019. godini na Pravnom fakulteta Sveučilišta u Mostaru

Rezultati za  sveučilišni preddiplomski Studij PRAVO

Rezultati za sveučilišni preddiplomski studij KRIMINALISTIKA I SIGURNOSNI MENADŽMENT 

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa, prema rang listi, dužni su se upisati od 16. do 20. srpnja 2018. godine.

Vidi više o postupku upisa i potrebnim dokumetnima

Odaberite jezik