Rezultati razredbenog postupka na drugom (rujanskom) roku i obavijest o upisu – Centar Posavina (Orašje)

Rezultati – Centar Posavina (Orašje)

.

2. UPISI U I. GODINU
PREDDIPLOMSKOG STUDIJA PRAVO I KRIMINALISTIKA I SIGURNOSNI MENADŽMENT

Upisi u I. godinu studija u prvome upisnom roku provodit će se od 14. do 23. rujna 2022. godine.
Upisi na studije obavljaju se prema rezultatima postignutim u razredbenome postupku, a koji će biti objavljeni na web stranici Fakulteta i oglasnoj ploči.
PRILIKOM UPISA POTREBNO JE PRILOŽITI:

 1. originalne dokumente (ako ih nisu priložili na prijavi za razredbeni postupak)
 2. prijavu za upis (obrazac preuzeti OVDJE ili na porti Fakulteta)
 3. upisni materijal (može se kupiti u knjižari Ziral)
 4. dvije fotografije (format 4×6 cm) u boji
 5. dokaz o uplati od 10,00 KM na žiroračun Sveučilišta u Mostaru 3381302231566875 s naznakom: za Studentski zbor
 6. dokaz o uplaćenim troškovima školarine na žiroračun Pravnog fakulteta 3381302271331831 UniCredit Bank d. d. Mostar
  NAČIN STUDIRANJA I VISINA UPISNINE I ŠKOLARINE
  Redoviti studij uz potporu Ministarstva (troškovi upisa-upisnina je 200,00 KM po semestru, odnosno 400,00 KM za akademsku godinu)
  Redoviti studij uz plaćanje (visina školarine je 750,00 KM po semestru, odnosno 1.500,00 KM za akademsku godinu);
  Izvanredni studij (visina školarine je 750,00 KM po semestru, odnosno 1.500,00 KM za akademsku godinu)
  I. rata školarine (prvi semestar) uplaćuje se odmah pri upisu (zimski semestar), a II. rata školarine (drugi semestar) uplaćuje se pri upisu u ljetni semestar (do 1. 3. 2023. godine).
Odaberite jezik