Rezultati razredbenog postupka za upis u I. godinu – jesenski upisni rok

Rezultati razredbenog postupka za upis u I. godinu studija u akademskoj 2019./2020. godini na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru

REZULTATI za sveučilišni preddiplomski studij PRAVO 

REZULTATI za sveučilišni preddiplomski studij KRIMINALISTIKA I SIGURNOSNI MENADŽMENT 

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa dužni su se upisati od 16. do 21. rujna 2019. godine

Vidi više o postupku upisa i potrebnim dokumentima 

Popis dokumenata potrebnih za prijelaz s drugih pravnih fakulteta na Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru

Odaberite jezik