Rezultati razredbenog postupka za upis u I. godinu preddiplomskih studija Pravo i KISM – studij u Centru Posavina (Orašje) 2024./2025.

Objavljeni su rezultati razredbenog postupka za upis u I. godinu sveučilišnog preddiplomskog studija Pravo i sveučilišnog preddiplomskog studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment za akademsku godinu 2024./2025.

Više informacija vezano za upis možete pronaći ovdje.

Slijedeće rang liste se odnose na studente koji studiraju u Sveučilišnom Centru Posavina (Orašje).

Izvanredni studiji:
Rang lista – Pravo – izvanredni studij – Centar Posavina (Orašje)
Rang lista – Kriminalistika i sigurnosni menadžment – izvanredni studij – Centar Posavina (Orašje)

Strani izvanredni studiji:
Rang lista – Pravo – strani izvanredni
Rang lista – Kriminalistika i sigurnosni menadžment – strani izvanredni

Odaberite jezik