Rezultati razredbenog postupka za upis u I. godinu preddiplomskih studija Pravo i KISM – studij u Mostaru 2024./2025.

Objavljeni su rezultati razredbenog postupka za upis u I. godinu sveučilišnog preddiplomskog studija Pravo i sveučilišnog preddiplomskog studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment za akademsku godinu 2024./2025.

Više informacija vezano za upis možete pronaći ovdje.

Slijedeće rang liste se odnose na studente koji studiraju u Mostaru.

Redoviti studiji:
Rang lista – Pravo – redoviti studij
Rang lista – Kriminalistika i sigurnosni menadžment – redoviti studij

Izvanredni studiji:
Rang lista – Pravo – izvanredni studij
Rang lista – Kriminalistika i sigurnosni menadžment – izvanredni studij

Strani redoviti studiji:
Rang lista – Pravo – strani redoviti
Rang lista – Pravo – strani izvanredni

Strani izvanredni studiji:
Rang lista – Kriminalistika i sigurnosni menadžment – strani redoviti
Rang lista – Kriminalistika i sigurnosni menadžment – strani izvanredni

Odaberite jezik