Rezultati razredbenog postupka za upis u I. godinu

Rezultati razredbenog postupka za upis u I. godinu studija u akademskoj 20198./2020. godini
na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru

REZULTATI za sveučilišni preddiplomski  studij PRAVO

REZULTATI za sveučilišni preddiplomski studij KRIMINALISTKA i SIGURNOSNI MENADŽMENT  

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa prema rang listi dužni su se upisati od 8. do 13. srpnja 2019. godine. 

Vidi više o postupku upisa i potrebnim dokumentima.  

Popis dokumenata potrebnih za prijelaz s drugih pravnih fakulteta na Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru 

 

Odaberite jezik