Rezultati rujanskog razredbenog postupka za upis u I. godinu preddiplomskih studija Pravo i KISM – studij u Centru Posavina (Orašje)

Objavljeni su rezultati rujanskog razredbenog postupka za upis u I. godinu sveučilišnog preddiplomskog studija Pravo i sveučilišnog preddiplomskog studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment.

Sve informacije vezane za upis možete pogledati klikom OVDJE.
Slijedeće rang liste se odnose na studente koji studiraju u Sveučilišnom Centru Posavina (Orašje).

Izvanredni studiji:
Rang lista – Pravo – izvanredni studij – Centar Posavina (Orašje)
Rang lista – Kriminalistika i sigurnosni menadžment – izvanredni studij – Centar Posavina (Orašje)

Strani izvanredni studiji:
Rang lista – Kriminalistika i sigurnosni menadžment – strani izvanredni

Odaberite jezik