Rezultati upisa u I. godinu studija 2017/2018 PF Orašje

Rezultati razredbenog postupka za upisa u I. godinupreddiplomskog studija Pravo u akademskoj 2017/2018. godini u Centru Pravnog fakulteta u Orašju (vidi rezultate)

Vidi obavijest o načinu, vremenu i potrebnim dokumentima za upis na Studij Pravo (vidi)

Rezultati razredbenog postupka za upisa u I. godinu preddiplomskog studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment  u akademskoj 2017/2018. godini u Centru Pravnog fakulteta u Orašju:

a) Kriminalistika – Rezultati za status izavnrednih studenata

b) Kriminalistika – Rezultati za status studenta stranog državljanina 

Vidi obavijest o načinu vremenu i potrebnim dokumentima za upis – Studij Kriminalistike i sigurnosnog menadžmenta (vidi)

Odaberite jezik