Sažetak DD Ivan Zovko

Objava sažetka rada doktoranda Ivana Zovke pod nazivom “Kaznena djela propisana Konvencijom Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta” (vidi sažetak)

Odaberite jezik