Sažetak DD Ivana Stipanović

Objava sažetka doktorskog rada doktorandice Ivane Stipanović pod nazivom “Položaj osoba s duševnim smetanjama u kaznenom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine” (vidi sažetak)

Odaberite jezik