Seminar Pravo na pravično suđenje u razumnom roku

U organizacji ELSA-e i OSCE – a na Pravnom fakultetu Sveučilšta u Mostaru je u četvrtak, 28. studenog 2019. godine održan seminar na temu Pravo na pravično suđenje u razumnom roku u građanskim postupcima – prema čl. 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Jedno od najvažnijih procesnih ljudskih prava studentima su predstavili: doc. dr. sc. Viktorija Haubrich i odvjetnik Davor Bunoza. U prepunoj dvorani III. godine studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru studentima je kroz teorijski ali i praktični dio predstavljeno što podrazumijeva aspekt suđenja u razumnom roku, te kakav je zakonodavni okvir i sudska praksa u BiH u tom pogledu. U ime odbora ELSA-e i OSCE-a upućene su zahvale Pravnom fakultetu na gostoprimstvu ovog događaja. 

 

              

Odaberite jezik