SMS mobilnost – Nominacije za Sveučilište u Zagrebu

Sljedeći studenti nominirani su i prihvaćeni za SMS mobilnost na Sveučilištu u Zagrebu u zimskom semestru ak., god. 2024./ 2025.:
 1. Boris Rozić, student 1. godine diplomskog studija Arheologija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, email: boris.rozic@ff.sum.ba  
 2. Ivana Skočibušić, studentica 1. godine diplomskog studija njemačkog jezika i književnosti i talijanskog jezika i književnosti na Filozofskom Fakultetu Sveučilišta u Mostaru, email: ivana.skocibusic@ff.sum.ba
 3. Romana Puljić, studentica 4. godine preddiplomskog studija pravnih znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, email: romanapuljic99@gmail.com
 4. Petra Dragobratović, studentica 1. godine diplomskog studija psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, email: petra.dragobratovic@ff.sum.ba
 5. Ante Tokić, student 2. godine preddiplomskog studija informacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, email: ante.tokic@ff.sum.ba
 6. Miran Zovko, student 1. godine diplomskog studija engleskog jezika i književnosti i informacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, email: miran.zovko1@ff.sum.ba

Odaberite jezik