Sporazum o suradnji Pravnih fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Splitu

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru potpisao je u četvrtak, 17. siječnja 2019. godine Sporazum o znanstveno-nastavnoj suradnji sa Pravnim fakultetom Sveučilišta u Splitu. Kako je istaknuto na početku sastanka riječ je o dvije visokoškolske institucije koje dugi niz godina surađuju, međutim ovim Sporazumom se uspostavlja okvir za produbljivanja te suradnje i podizanja njene kvalitete. Sporazum pretpostavlja suradnju u dva područja: znanstvenom i nastavnom. Osim razmjene informacija i iskustava suradnja u znanstvenom području fokusirala bi se na izvođenju zajedničkih znanstveno-istraživačkih projekata, organiziranju stručnih skupova i konferencija, te objavljivanju članaka u zajedničkim publikacijama. Razmjena nastavnog kadra, te studenata okosnica je suradnje u nastavnom području.

Sastanku na kojem je Sporazum potpisan sudjelovali su predstavnici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu predvođeni dekanom izv. prof. dr. Mirkom Klarićem, prodekanicom za znanost i poslijediplomske studije, doc. dr. Dinkom Šago, te tajnicom Fakulteta Ladom Matašić Ćendo. Ispred Sveučilišta u Mostaru,  Sporazum je potpisao rektor prof. dr. Zoran Tomić i dekanica Pravnog fakulteta prof. dr. Sabrina Horovć.  Rektor je u uvodnom izlaganju istaknuo da je Sveučilište u Splitu u nekim segmentima znanstveno – nastavnog djelovanja najbolje sveučilište u Hrvatskoj te je stoga nama uzor ali i prvi strateški partner. Osvrćući se na proces internacionalizaciju Sveučilišta koji je novom Općom strategijom Sveučilišta postavljen kao jedan od strateških ciljeva, potpisani sporazum sa Pravnim fakultetom Sveučilišta u Splitu ovom procesu daje dodatni poticaj i dimenziju.

Dekanica Horović istaknula je da je za Pravni fakultet ovo iznimno važan dan, te da je potpisani sporazum  sa Pravnim fakultetom u Splitu samo još jedna potvrda stalnih nastojanja uprave Fakulteta da se studijski programi koji Fakultet izvodi, kao i sam proces studiranja na ovoj instituciji unaprijedi.

Odaberite jezik