Novopotpisani sporazumi o suradnji PF

Radi uspostavljanja suradnje u području znanstvenog i stručnog usavršavanja, Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru, je u prethodnom razdoblju potpisao niz sporazuma o suradnji. U svrhu unapređenja znanstvenog i nastavnog procesa na svim studijskim programima Pravnog fakulteta potpisani su sporazumi o suradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Splitu i Sveučilišnim odjelom za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu. S ciljem omogućavanja stjecanja konkretnih praktičnih znanja i vještina za studente studija Prava kao i studija Kriminalistike i sigurnosnog menadžmenta potpisani su sporazumi o suradnji sa sljedećim nastavnim bazama:  Općinskim sudom u Livnu; Općinskim sudom Čapljina; Općinskim sudom Ljubuški; Županijskim tužiteljstvom Hercegbosanske županije i Centrom za socijalni rad Grada Mostara. 

Odaberite jezik