SR_ Sigurnosna deontologija PF Orašje

Studenti koji imaju seminarski rad kod doc. dr. sc. Stjepana Gluščića iz predmeta Sigurnosna deontologija trebaju se javiti u studentsku referadu u centru Pravnog fakulteta u Orašju.

Odaberite jezik