Sudska praksa – Opć.sud Mostar (II. grupa)

OBAVIJEST ZA PRAKSU U OPĆINSKOM SUDU U MOSTARU

 II.GRUPA STUDENATA ZA OBAVLJANJE STUDENTSKE PRAKSE U OPĆINSKOM SUDU U MOSTARU – od 20. ožujka 2017.

  

1. DRMAĆ, NIKICA

2. BILAĆ, SLAVEN

3. JURIĆ, EMA

4. ĆAVAR, IVAN

5. PETROVIĆ, MARKO

6. KUPREŠKANOVIĆ, IVAN

7. MARTINOVIĆ, ROMANA

8. GLAMUZINA, ANA

9. LEKO, TIHANA

10. BOKŠIĆ, JOSIP

11. ĆORLUKA, TEA

12. MARIĆ, NIVES

13. MARIĆ, JELENA

 

Odaberite jezik