Sudska praksa – Opć.sud Mostar (IV. grupa)

Obavijest za obavljanje sudske prakse za IV. grupu studenata na Općinskom sudu Mostra od 24. travnja do 5. svibnja 2017. godine (vidi opširnije)

Odaberite jezik