Sudska praksa – Opć.sud Mostar (VI. grupa)

Obavijest o održavanju sudske prakse za VI. skupinu studenata u Općinskom sudu Mostar od 29.5.5 do 10.6.2017. (vidi obavijest)

Odaberite jezik