Svečano obilježavanje početka akad. 2018./2019. godine

Pozdravnim govorom dekanice, prof.dr. Sabrine Horović, u utorak 2. listopada 2018. godine u 11:00 sati obilježen je svečani početak akademske 2018/2019. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru za studente preddiplomskih studija Pravo i Kriminalistika i sigurnosni menadžment. Nakon kratkog upoznavanja studenata s vodstvom fakulteta, profesorima, kao i njihovm predstavnicima u Studentskom zboru, kao krovnoj studentskoj instituciji, dekanica je istakla da sa današnjim danom studenti zakoračuju u novi stepenicu njihovog života – stepenicu visokog obrazovanja. Napominjući da je Pravni fakultet tu radi vas, studenata, dekanica je navela niz promjena koje je Pravni fakultet učinio u prethodnom razdoblju kako bi svoje nastavne planove osuvremenio te stečene kompetencije studenata približio zahtjevima tržišta rada.   

Odaberite jezik