Svečano obilježen početak nove akademske godine 2019./2020.

Pozdravnim govorima dekanice Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, prof.dr. sc. Sabrine Horović i zamjenika predsjednice Studentskog zbora Pravnog fakulteta, Julija Zelenike svečano je, u utorak, 1. listopada 2019. godine obilježen početak nove akademske godine. Riječima kako je pred njima novo, uzbudljivo razdoblje života, dekanica prof. dr. sc. S. Horović, upoznala je studente prvih godina  preddiplomskog studija Pravo i preddiplomskog studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment sa naporima koje Fakultet čini kako bi njihovo školovanje bilo u skladu sa suvremenim zahtjevima nastavnih procesa, a njihove diplome, na kraju studija, prepoznate i kvalitetne. Obraćajući se studentima, predstavnik Studentskog zbora upoznao ih je s oblicima njihovog sudjelovanja u tijelima Fakulteta i Sveučilišta, te pravima koja na taj način ostvaruju. Predavanjima iz Teorije prava i države, odnosno Uvoda u kriminalistiku koji su u uslijedili, nova akdemska godina za brucoše Pravnog fakulteta službeno je  otpočela. 

             

Odaberite jezik