Tehničke upute studentima vezane za ONLINE ISPITE

Tehničke upute vezane za polaganje ONLINE ispita na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostatru (vidi više)

Odaberite jezik