Termini ispita iz kolegija Latinski jezik – 2023./2024. zimski ispitni rok

Termin pismenog ispita iz Latinskog jezika za redovite studente:

Pismeni ispit iz Latinskog jezika održat će se u petak, 26. 1. 2024. u 10:30 u učionici 30 na Filozofskom fakultetu.

Termin usmenog online ispita iz Latinskog jezika za izvanredne studente:

Usmeni online ispit iz Latinskog jezika održat će se u petak, 26. 1. 2024. od 17:00. Studenti koji planiraju izaći na ispit trebaju se javiti na mail: luciana.boban@sum.ba najkasnije do srijede 24. 1. 2024. god. 

Napomena: Redoviti studenti ispit mogu polagati samo pismeno, a izvanredni studenti ispit mogu polagati pismeno ili usmeno online.

Odaberite jezik