UCSN Međunarodna ljetna škola –

U petak, 7. travnja 2017. godine s početkom u 15:30 sati u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, prof. Lars Petter Soltvedt održat će predavanje u sklopu kojeg će promovirati zajedničku ljetnu školu koja se organizira u suradnju Sveučilišta u Mostaru, Univerziteta “Džemal Bijedić” i University College Southeast Norway. Ljetna škola će se ove godine održati na Univerzitetu “Džemal Bijedić” od 29. svibnja do 10 lipnja 2017., a a obuhvatit će kao i ranijih godina tematiku Međunarodnih ljudskih prava i Socijalno odgovornog poduzetništva. Pozivaju se svi zainteresirani studenti na uvodno predavanje u petak, 7.4.2017. i buduće sudjelovanje u radu škole. Više informacije o školi (vidi ovdje)   

Odaberite jezik