Upisi u akademsku 2020./2021. godinu (sve godine)_ PF Orašje

Obavijesti o upisi u akademsku 2020./2021. godinu za: 

1. studente preddiplomskog i diplomskog studija Pravo i Kriminalistika i sigurnosni menadžment Centra PF u Orašju … vidi više

2. studente diplomskog studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment Centra PF u Orašju …. vidi više

3. studente koji su studirali po predbolonjskom sustavu obrazovanja ili bolonjskom integriranom studiju Pravo (5+0) … vidi više

4. o obnovi završne godine studija u akad. 2020./2021. za: (1) preddiplomski studij Pravo, (2) diplomski studij Pravo i (3) preddiplomski studij Kriminalistika i sigurnosni menadžment … vidi više

 

Odaberite jezik