Uplata II. rate školarine 2016/2017 Orašje

Uplata druge rate školarine za studente Centra Pravnog fakulteta u Orašju koji školarinu plaćaju u tri rate, a koji nemaju prebivalište u županiji Posavskoj (vidi obavijest) 

Uplata II. rate školarine za studenet Centra Pravnog fakulteta u Orapju koji školarinu plaćaju u 3 rate a koji imaju prebivalište u županiji Posavskoj (vidi obavijest)

Odaberite jezik