Upute za online obrane

Upute za studente završnih godina studija Pravo i Kriminalistika i sigurnosni menadžment o online obranama diplomskih i završnih radova

 PREDDIPLOMSKI STUDIJ PRAVO

Studenti koji su položili zadnji ispit prema studijskom programu trebaju: 

  • izmiriti obveze prema fakultetskoj knjižnici, kako bi knjižničarka mogla izdati potvrdu o izmirenim obvezama; 

  • nakon što su svi položeni ispiti uneseni  u ISS-u, student mora dostaviti studentskoj referadi ZAMOLBU ZA IZDAVANJE POTVRDNICE (obrazac preuzeti ovdje), STATISTIČKI LIST ZA DIPLOMIRANE (obrazac preuzeti ovdje) I INDEKS;

Zamolbu za izdavanje potvrdnice, statistički list za diplomirane mogu poslati e-mailom (referada@pf.sum.ba), a indeks poštom (Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru, Matice hrvatske b.b., Mostar (s naznakom za referadu). 

Studentska referada nakon primljenog zahtjeva i indeksa pregledava studentski dosje,  te se studentu izdaje potvrdnica o diplomiranju.

 

DIPLOMSKI STUDIJ PRAVO 

Studenti koji su položili zadnji ispit prema studijskom programu trebaju :

– izmiriti obveze prema fakultetskoj knjižnici, kako bi knjižničarka mogla izdati potvrdu o izmirenim obvezama

– nakon što su svi položeni ispiti uneseni  u ISS-u, student mora dostaviti studentskoj referadi ZAHTJEV ZA PRIJAVU I ODOBRENJE TEME – OBRAZAC 1 (obrazac preuzeti ovdje), ZAHTJEV ZA PREGLEDAVANJE STUDENTSKOG DOSJEA – OBRAZAC 2 (obrazac preuzeti ovdje), PRIJAVU OBRANE DIPLOMSKOG RADA – OBRAZAC 3 (obrazac preuzeti ovdje) STATISTIČKI LIST ZA DIPLOMIRANE (obrazac preuzeti ovdje) i INDEKS. 

– Navedene obrasce studenti mogu poslati e-mailom (referada@pf.sum.ba), a indeks poštom (Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru, Matice hrvatske b.b., Mostar (s naznakom za referadu)). 

– Studentska referada nakon primljenog zahtjeva i indeksa pregledava studentski dosje. 

– Student mora poslati diplomski rad u PDF formatu na e-mail referada@pf.sum.ba, a CD s a snimljenim diplomskim radom u PDF formatu poštom na adresu fakulteta.

– Obavijest o obrani se objavljuje na web stranici Fakulteta najkasnije 8 dana prije datuma obrane.

Studentska referada zakazuje obranu preko  Google Meet-a, i šalje poveznicu  članovima Povjerenstva za obranu diplomskog rada i studentu/diplomantu.

 

 PREDDIPLOMSKI STUDIJ KRIMINALISTIKA I SIGURNOSNI MENADŽMENT 

Studenti koji su položili zadnji ispit prema studijskom programu trebaju :

  1.  izmiriti obveze prema fakultetskoj knjižnici, kako bi knjižničarka mogla izdati potvrdu o izmirenim obvezama; 

  2. nakon što su svi položeni ispiti uneseni  u ISS-u, student mora dostaviti studentskoj referadi ZAHTJEV ZA PRIJAVU I ODOBRENJE TEME-OBRAZAC 1K (obrazac preuzeti ovdje), ZAHTJEV ZA PREGLEDAVANJE STUDENTSKOG DOSJEA– OBRAZAC 2K (obrazac preuzeti ovdje), PRIJAVU OBRANE ZAVRŠNOG RADA– OBRAZAC 3K (obrazac preuzeti ovdje), STATISTIČKI LIST ZA DIPLOMIRANE (obrazac preuzeti ovdje) i INDEKS.

  3.  Navedene obrasce studenti mogu poslati e-mailom (referada@pf.sum.ba), a indeks poštom (Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru, Matice hrvatske b.b., Mostar (s naznakom za referadu)).

  4.  Studentska referada nakon primljenog zahtjeva i indeksa pregledava studentski dosje.

  5. Student mora poslati završni rad u PDF formatu na mail: referada@pf.sum.ba, a CD  sa snimljenim diplomskim radom u PDF fomatu poštom na adresu Fakulteta.  

Studentska referada zakazuje obranu preko Google Meet-a, i šalje poveznicu članovima Povjerenstva za obranu diplomskog rada i studentu/diplomantu.

 

 

 

2. 

 

 

Odaberite jezik