Ured za podršku studentima s posebnim potrebama

Ured za podršku studentima s posebnim potrebama je koordinacijsko tijelo na razini Sveučilišta u Mostaru, osnovano u sklopu TEMPUS projekta “Jednake mogućnosti za studente s posebnim potrebama u visokom obrazovanju (EQOPP). Ovim putem Ured poziva sve studente s posebnim potrebama da se registriraju kako  bi se na taj način pridonijelo njihovoj potpunoj integraciji u sustav visokog obrazovanja na Sveučilštu u Mostaru (vidi više)

Odaberite jezik