Uredništvo

Riječ Uredništva

Odlukom Znanstveno-nastavnog vijeća Pravnog fakulteta Sveučilšta u Mostaru početkom 2018. godine imenovano je novo Uredništvo “Zbornika radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru”. Zahvaljujemo se dosadašnjem Uredništvu pod vodstvom glavne i odgovorne urednice dr. sc. Sabrine Horović, redovite profesorice i sadašnje dekanice Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, na dugogodišnjem radu na izgradnji, unapređenju i prepoznatljivosti časopisa “Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru”. 

Želja je novog Uredništva ostvariti nekoliko ciljeva značajnih za daljnje razvijanje i unapređenje Zbornika radova, te uspostavu visokih standarda uređivanja znanstvenog časopisa. Uredništvo će prije svega nastojati ostvariti zastupljenost časopisa u citiranim bazama podataka. Indeksiranošću u značajnim bazama podataka razvijat će se prepoznatljivost Zbornika radova, te dostupnost široj znanstvenoj i stručnoj zajednici. Od novog broja Zbornik radova će imati otvoren pristup svojim radovima na službenoj internet stranici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru te biti otvoren prema širem krugu suradnika. 

U Zborniku radova bit će objavljivani dvostruko anonimno recenzirani radovi visoke znanstvene i stručne razine. Nadalje, Zbornik će donositi prikaze knjiga te osvrte na znanstvene i stručne skupove, radionice i slične događaje od interesa za stručnu pravničku javnost. U nastojanju povećanja  međuanarodne vidljivosti časopisa, time i citiranosti, Uredništvo će poticati objavljivanje radova na engleskom i drugim stranima jezicima. Uredništvo će nastojati ustaliti dinamiku izlaženja i stalno jačati kvalitetu Zbornika radova.  

Pozivamo znanstvenike i pravne praktičare na suradnju u Zborniku radova Pravnog fakulteta Sveučilšta u Mostaru. Molimo potencijalne autore da svoje radove oblikuju prema “Uputama za autore”.

Unaprijed se zahvaljujemo svima onima koji će na bilo koji način pomagati naš rad i izdavanje časopisa “Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru”. Svaka kritika ili sugestija je dobrodošla radi dobrobiti i unapređenja časopisa.

 

Glavni urednik:

 • prof. dr. sc. Marko Bevanda, Pravni fakultet Sveučilšta u Mostaru

Izvršne urednice:

 • doc. dr. sc. Ana Dujmović, Pravni fakultet Sveučilšta u Mostaru

 • doc. dr. sc. Jelena Zovko, Pravni fakultet Sveučilšta u Mostaru

Uredništvo Zbornika radova:

 • prof. dr. sc. Vesna Kazazić, Pravni fakultet Sveučilšta u Mostaru 

 • prof. dr. sc. Ljubomir Zovko, Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru

 • prof. dr. sc. Miroslav Džidić, Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru

 • izv. prof. dr. sc. Zvonko Miljko, Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru

 • prof. dr. sc. Marko Bevanda, Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru

 • doc. dr. sc. Ana Dujmović, Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru.

 • doc. dr. sc. Ivana Stipanović, Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru

 • doc. dr. sc. Jelena Zovko, Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru

 

Međunarodno Uredništvo Zbornika radova:

 • prof. dr. sc.  Kenneth S. Gallant, UALR, William H. Bowen School of Law, SAD

 • prof. dr. sc. Joseph Marko, Institut für Österreichisches Europäisches und Vergleichendes Öffentliches Recht-Politikwissenschaft und Verwaltungslehre, Karl – Franzens- Univeristität Graz, Austrija

 • prof. dr. sc. Vesna Rijavec, Pravna fakulteta Univerza v Mariboru, Slovenija

 • prof. dr. sc. Borut Holzman, Pravna fakulteta Univerza v Mariboru, Slovenija

 • prof. dr. sc. Tomislav Borić, Institute für österreichisches und internationales Unternehmes – und Wirtschaftsrecht Universität, Karl – Franzens- Univeristität Graz, Austrija

 • prof. dr. sc. Maja Bukovac Puvača, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska

 • prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska

 • prof. dr. sc. Goran Koevski, Praven fakultet „Justinijan Prvi“ Univerzitet “Sv. Kiril i Metodij” Skopje, Makedonija

Časopis “Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru” primjenjivat će načela transparetnosti i najbolje  prakse u znanstvenom izdavaštvu sukladno Smjernicama organizacije COPE: Principles of Transparency and Best Practice in Scholary Publishing (2018).

Odaberite jezik