Usmeni ispit PE 3.7.2017.

Usmeni dio ispita iz predmeta Politička ekonomija za studente koji su uspješno položili ispit na ispitnom terminu 23. iipnja 2017. godine, održat će se u ponedjeljak 3. srpnja 2017. godine u 10:00 sati u dekanatu Ekonomskog fakulteta. 

Odaberite jezik