Vis Moot tim sudjelovao na 31. Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot-u

Nakon višemjesečnih priprema Vis Moot tim Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, kojeg su činile studentice Ana Šego, Marija Glamuzina i Marija Arapović, sudjelovao je na 31. Willem C. Vis International Commercial Arbitration Mootu.

Proteklih mjeseci, pod mentorstvom asistentice Doris Popović, Vis Moot tim Pravnog fakulteta aktivno je radio na spremanju pisanog dijela, a po tome i usmenog dijela natjecanja. Pripreme su započele s pisanim dijelom u okviru kojega su studentice pripremale podnesak za Claimenta, nakon čega je uslijedilo pripremanje podneska za Respondenta.

Tim je bio podijeljen na analizu pitanja dviju zasebnih cjelina, procedure i mertisa. Prvim dijelom bavila se studentica Ana Šego, dok su mertis obrađivale studentice Marija Glamuzina i Marija Arapović.

Nakon predaje pisanih podnesaka, Vis Moot tim je započeo s pripremama za usmeni dio natjecanja koji je se održao u Beču od 23. do 28. ožujka.

U sklopu priprema za najveće međunarodno natjecanje iz područja međunarodne trgovačke arbitraže i međunarodnog trgovačkog prava studentice su sudjelovale i na II. Pre-Mootu održanom od 12. do 17. veljače u Podgorici. Također, u sklopu priprema održale su brojne online-pleadinge s timovima s Univerziteta Sao Paulo, Univerziteta u Mariboru i drugih sveučilišta. Naš tim je sudjelovao i na XVI. Belegrade Pre-Mootu održanom od 16. do 17. ožujka u Beogradu.

Vis Moot tim je posljednje pripreme za natjecanje imao tijekom Pitt Consortium Pre-moota koji se održao u Beču na kojemu je sudjelovalo 24 tima iz 13 zemalja tijekom kojega je naš tim imao priliku razmijeniti argumentaciju s timovima s Ivan Franko National Universitiy of Liviv i Univerziteta u Beogradu.

Finalno natjecanje je započelo 23. ožujka svečanim otvaranjem u Winer Konzerthaus. Tijekom par dana natjecanja studentice su imale priliku iznijeti svoju argumentaciju protiv timova s Univerziteta Paris Dauphine (PSL), New York Law School, Universidad de Chile and Universidad National Autonoma de Mexico. 

Odaberite jezik