XXVIII. Međunarodno savjetovanje PF – prijava i program

ONLINE PRIJAVA ZA SAVJETOVANJE 
(nakon poslane prijave sudionici su dužni izvršiti uplatu na naznačeni žiro – račun Fakulteta, kako bi dobili pristupni kod za sudjelovanje)

PROGRAM savjetovanja sa satnicom (vidi)

Za sve dodatne informacije sudionici se mogu obratiti na pravo@pf.sum.ba 

Odaberite jezik