Zbornik Pravnog fakulteta SUM – br. XXVII.

Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru br. XXVII., 2019. godine 

Sadržaj 

Table of content 

Impressum (vidi)

1. PEHAR, Snježana, VIDIĆ, Marija, JURKOVIĆ, Cvija 

Postupak za priznavanje patenta u pravu Bosne i Hercegovine (sažetak) – (članak)(summary)

2. MIJOVIĆ, Ljiljana

Implementacija međunarodnog humanitarnog prava u pravni sistem Bosne i Hercegovine (sažetak)(članak) – (summary)

3. KREŠIĆ, Boris, PALAVRIĆ, Alma

Pravo na porodičnu penziju u Federaciji Bosne i Hercegovine (sažetak) (članak)(summary)

4. KEVO, Mirjana 

Pravne posljedice propuštanja odgovora na tužbu (sažetak)(članak) – (summary)

5. ŠOLJIĆ, Andrea

Elektronički dokazi u parničnom postupku Bosne i Hercegovine (sažetak)(članak)(summary)

6. TULIĆ, Adnan, SEFEROVIĆ, Nedim

Dokazivanje umišljaja kod krivičnih djela počinjenih od strane službene ili odgovorne osobe (sažetak)(članak)(summary)

7. BADŽAK, Maja 

Gospodarski kriminalitet i njegov utjecaj na neizravne poreze u Bosni i Hercegovini (sažetak) – (članak)(summary)

 

 

 

Odaberite jezik