Anketa o dostupnosti informacija i materijala

U cilju unapređenja dostupnosti i transparetnosti informacija i materijala na mrežnoj stranici Sveučilišta i ustrojbnih jedinica, a sukladno Priručniku o osiguranju kvalitete Sveučilišta u Mostaru, Pravni fakkultet tijekom cijele akademske godine provodi se Anketa vanjskih i unutarnjih korisnika o kvaliteti i dostupnosti informacija i materijala.

Sudjelovanje u anketi je anonimno a vaše procjene i komentari koristiti će se isključivo za unapređenje transparentnosti i dostupnosti informacija na stranici fakulteta (popuni anketu)

 

 

 

Odaberite jezik