Fiksni članci

Impressum 2022.

ZBORNIK RADOVAAKTUALNOSTI GRAĐANSKOG I TRGOVAČKOG ZAKONODAVSTVA I PRAVNE PRAKSE br. 19. Tiskano u povodu Devetnaestog međunarodnog savjetovanja Aktualnosti građanskog i...

Read more...

O Zborniku

Časopis Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru objavljuje radove prvenstveno iz područja pravnih znanosti, te radove iz interdisciplinarnog odnosno...

Read more...

Službe

TAJNIŠTVO FAKULTETA Tajnica Fakulteta: Emilija Miletić, dipl.iur. Tel: +387 36 337 153 (rad sa strankama od 12:00 do 13:00)  E-mail: emilija.miletic@pf.sum.ba Voditeljica...

Read more...

Dekanat

Dekanica: dr.sc. SNJEŽANA PEHAR, red.prof. Tel: 036 - 337 153e-mail: pf@sum.ba     Prodekanica za znanost, razvitak i međunarodnu suradnju: dr. sc. Alena Jurić, izv....

Read more...
Odaberite jezik