Fiksni članci

O Zborniku

Časopis Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru objavljuje radove prvenstveno iz područja pravnih znanosti, te radove iz interdisciplinarnog odnosno ostalih područja koja su povezana s pravnim znanostima. Unutar časopisa...

Read more...

Službe

TAJNIŠTVO FAKULTETA Tajnica Fakulteta: Emilija Miletić, dipl.iur. Tel: +387 36 337 153 (rad sa strankama od 12:00 do 13:00)  E-mail: emilija.miletic@pf.sum.ba Voditeljica Ureda dekana: Antonela Džidić Tel: + 387 36 337 153...

Read more...

Dekanat

Dekanica: dr.sc. SNJEŽANA PEHAR, red.prof. Tel: 036 - 337 153e-mail: pf@sum.ba     Prodekanica za znanost, razvitak i međunarodnu suradnju: dr. sc. Alena Jurić, izv. prof. tel.:036/337-155 e-mail: alena.juric@pf.sum.ba   Prodekan za nastavu i studentska pitanja: dr. sc. Zlatko Brkić, docent tel.:...

Read more...
Odaberite jezik