Fiksni članci

Propisi za preuzimanje

Državni - entitetski-županijski propisi  Okvirni zakon o visokom obrazovanju BiH (preuzmi zakon) Izmjene i dopune Okvirnog zakona o visokom obrazovanju BiH (preuzmi zakon) Zakon o visokom obrazovanju Herecegovačko-neretvanske županije (preuzmi zakon) Propisi Sveučilišta...

Read more...

Alumni klub

2015. godine utemeljen je Alumni klub Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru s ciljem da svojim djelovanjem doprinese podizanju ugleda pravne profesije, promoviranju i praktičnoj realizaciji modernog pravnog obrazovanja i...

Read more...

Gdje smo

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU Matice hrvatske b.b. 88 000 Mostar Bosna i Hercegovina Prikaži Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru na većoj karti

Read more...

About faculty

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru kao Odjeljenje Pravnog fakulteta u Sarajevu počeo je sa radom 1971. godine. Kao samostalna visokoškolska institucija Fakultet djeluje od 15. studenoga 1976. godine.  Pravni fakultet...

Read more...

Knjižnica

Radno vrijeme: 8:00 - 14:00 sati Kontakt: Liljanka Šunje, voditeljica Tel: +387 36 337 161Fax: +387 36 337 163E-mail: knjiznica@pf.sum.ba Pretraživanje baze podataka COBISS.BA Knjižnica je znanstveno-istraživačka jedinica u sastavu Pravnog fakulteta Sveučilišta...

Read more...
Odaberite jezik