Fiksni članci

ZB _ 26_ 2018_ Impressum

Zbornik radova Pravnog fakultet Sveučilišta u Mostaru Collected Papers of the Faculty of  Law University of Mostar   Nakladnik:                           ...

Read more...

Anketa o dostupnosti informacija i materijala

U cilju unapređenja dostupnosti i transparetnosti informacija i materijala na mrežnoj stranici Sveučilišta i ustrojbnih jedinica, a sukladno Priručniku o osiguranju kvalitete Sveučilišta u Mostaru, Pravni fakkultet tijekom cijele akademske...

Read more...

Zbornik Pravnog fakulteta SUM – br. XXVI.

ZBORNIK RADOVA Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, br. XXVI. , 2018. godina  S A D R Ž A J  -  Table of Contents   1. Matić, Tin,  ELEKTRONIČKI AGENT Sažetak - Članak - Summary  2. Primorac, Damir, Buhovac, Maja IZRAVNA NAMJERA KAO...

Read more...

ZBPF – br. XXVIII.

ZBORNIK RADOVA PRAVNOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U MOSTARUBR. XXVIII. - GOD. 2020. SADRŽAJ  Table of Contents   1. LJUBIĆ ČOVIĆ, Anđela ODGODA POVJERENJA U ZEMLJIŠNE KNJIGE U BOSNI I HERCEGOVINI?  Sažetak - Članak - Summary 2. BEČIĆ,...

Read more...

COVID – 19 Mjere prevencije

  Kontakt osobe na Pravnom fakultetu za COVID-19: Emilija Miletić Tel: 036/337-154 E-mail: covid19@pf.sum.ba   Kontakti Studentske ambulante za COVID-19: Tel: 036 311 151 (7:00-14:00) Mob: 063 751 146 (7:00-19:00)   U slučaju pojave simptoma koji upućuju na COVID-19,...

Read more...
Odaberite jezik